Financial Management for Non-Financial Managers

HOME

|

GIỚI THIỆU

|

NỘI DUNG

|

ĐĂNG KÍ

Khóa học “Quản trị Tài chính dành cho Giám đốc phi tài chính” được thiết kế nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo, quản lý cấp trung – những người không chuyên về tài chính, kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu, các kỹ năng và công cụ thực tiễn trong việc đọc và hiểu các báo cáo tài chính, quản trị hiệu quả chi phí, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt và kịp thời, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chương trình chú trọng vào việc cung cấp những công cụ phân tích tài chính, bài tập thực hành – nghiên cứu tình huốntg những công ty đã niêm yết.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nội dung chương trình được phân chia thành 3 cấp độ từ căn bản đến nâng cao

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Ông Dương Hải

Ông Đoàn Hữu Cảnh

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH (FSB)

Website: fsb.edu.vn - Email: info@fsb.edu.vn

Copyright 2017. All Right Reserved.