Đào tạo giám đốc chức năng

Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp – CHRO

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Giám đốc nhân sự, Trưởng/Phó phòng nhân sự Lãnh đạo doanh nghiệp muốn nâng cao kỹ năng quản lý nhân sự. Chuyên viên nhân sự có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Những người mong muốn trở thành Giám đốc nhân sự t ...Đọc thêm

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp – CFO

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Giám đốc tài chính (CFO) của các doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (Pro CFO). Kế toán trưởng, Trưởng/Phó phòng kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán-tài chính, chuyên viên ...Đọc thêm