Giới thiệu chương trình đào tạo MiniMBA dành cho CEO | Chương trình MiniMBA - Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Giới thiệu chương trình đào tạo MiniMBA dành cho CEO

Banner-MiniMBA

MiniMBA – TINH HOA QUẢN TRỊ THỰC HÀNH CỦA CEO là chương trình thu gọn và chắt lọc những nội dung tinh túy nhất của chương trình Thạc sĩ QTKD (MBA), được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức cập nhật nhất của Top 10 Trường Đào tạo Quản trị kinh doanh danh tiếng nhất của Mỹ. Chương trình kéo dài 3 tháng, gồm 12 chuyên đề, 3 bootcamp, bao phủ tất cả các hoạt động mà CEO cần trang bị, giúp Nhà điều hành doanh nghiệp thay đổi tư duy, bắt mạch thị trường và từng bước đưa công ty phát triển bền vững.