Thực trạng giám đốc tài chính ở Việt Nam | Chương trình MiniMBA - Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Thực trạng giám đốc tài chính ở Việt Nam

cfo

Giám đốc tài chính – CFO là người nắm bắt tình hình tài chính của doanh nghiệp, sớm đưa ra những hoạch định chiến lược để duy trì và phát triển doanh nghiệp

 

 

Nhiệm vụ của CFO là đưa ra các quyết định đầu tư, quyết định tài chính và quyết định quản lý tài sản, phân bổ ngân sách, quản lý tín dụng, phân tích và quản trị rủi ro, quản lý chi phí, kiểm soát nội bộ, dự báo…

25

 

Xem thêm : Học giám đốc tài chính ở đâu tốt nhất ?

Tuy nhiên ở Việt Nam các CFO đa phần đều chưa đảm bảo được những nhiệm vụ trên,nắm được tình hình trên viện quản trị kinh doanh FSB thuộc trường đại học FPT đã triển khai đào tạo 1 CFO hiện đại đủ điều kiện đáp ứng những nhu cầu của doanh nghiệp trước tình hình kinh tế nhiều biến động
Để đăng ký khóa học học viên vui lòng liên hệ qua hotline : 0904 92 22 11 hoặc điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký

1

Website : http://minimba.fsb.edu.vn/

Xem thêm bài viết :

>> Làm giám đốc tài chính là làm gì ?

>> Thực trạng giám đốc tài chính ở Việt Nam

>> May loc nuoc gia dinh

>> Học giám đốc tài chính ở đâu ?