Vai trò của Giám đốc nhân sự đối với doanh nghiệp | Chương trình MiniMBA - Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Vai trò của Giám đốc nhân sự đối với doanh nghiệp

hr-director-2

Người làm nhân sự tạo ra giá trị về con người cho doanh nghiệp việc chiêu mộ, khích lệ và quản lý hiệu quả tài sản nhân lực giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Đã có nhiều doanh nghiệp thành công nhờ phát triển giá trị nguồn nhân lực thu hút nhân lực chất lượng cao

 

Vậy những ai cần tham gia khóa học giám đốc nhân sự ?

Bạn là một chủ doanh nghiệp thì chắc chắn rồi kỹ năng quản lý nhân sự là không thể thiếu, việc gắn kết nhân viên của mình sẽ tạo ra 1 sức mạnh to lớn cho sự phát triển, hoặc bạn là một chuyên viên, trưởng phòng, giám đốc nhân sự muốn nâng cao nghiệp vụ

Mục tiêu của khóa học giám đốc nhân sự nhằm tạo cho học viên những kỹ năng cần thiết về nghề CHRO,hiểu được vai trò của người làm CHRO

9338244cce32225

LÝ DO LỰA CHỌN KHÓA HỌC

  • Khung chương trình được thiết kế hấp dẫn, logic, sáng tạo
  • Ðội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm về quản trị nhân sự
  • Nội dung chương trình toàn diện, mang tính thực tiễn cao
  • Các bộ công cụ và chương trình huấn luyện giúp học viên có thể vận dụng ngay vào công việc thực tiễn
  • Ứng dụng phương pháp đào tạo tiên tiến: học qua tình huống, qua thực hành
    Hội thảo tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu về nhân sự

Xem thêm thông tin về khóa học ở đây

1